Handelsbetingelser

 

Personlige oplysninger

 

Ingen personlige oplysninger der registreres ved Jysk Metalteknik ApS, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Jysk Metalteknik ApS.


Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos Jysk Metalteknik ApS på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos Jysk Metalteknik ApS, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra Jysk Metalteknik ApS. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

 


Priser og betaling

 

Alle priser er excl. moms.

 

Ved forudbetaling overføres beløbet til vores konto i Andelskassen midtvest.
reg. nr. 7788 konto 4005982 (husk at oplyse navn alt. ordre nr.)

Varerne afsendes når vi har modtaget betalingen.

Alle priser er nettopriser oplyst i danske kroner excl. moms. Køber er forpligtiget til at acceptere ændringer i prisen, som følge af dokumenterede omkostninger for sælger som følge af valutakurser, told, råvarepriser, afgifter m.v. der vedrører den aftalte leverance.

Der tages forbehold for fejlindtastede priser.

Betalingen skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige Betalingsdato.

 

 

Levering og fragt

 

Leveringstider er fastsat af sælger efter bedste skøn på grundlag af de oplysninger der foreligger ved ordre/tilbudsaftalens indgåelse. Alle oplyste leveringstider er med forbehold for mellemsalg.

Hvis andet ikke er aftalt afsendes varerne normalt inden for 2 arbejdsdage. Med forbehold for udsolgte varer.

Fragt.
Gælder for levering i Danmark, dog med undtagelse til ikke brofaste øer.


Gældende fragtpriser kan findes i de forskellige hovedgrupper i shoppe. 

 

Mangler og reklamationer

 

Ved levering skal køber undersøge de solgte varer og evt. reklamationer må være Jysk Metalteknik ApS i hænde inden 8 dage efter varens modtagelse.

Varer tages kun retur i ubrudt emballage og efter forudgående aftale. Returfradrag andrager 20% af fakturabeløbet.

Produktinformation som billeder, specifikationer, beskrivelser o.lign. er vejledende og med forbehold for ændringer fra producenter og leverandører.

Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.
Sælger hæfter ikke over for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

Produktansvar:
Forvolder en leverance fra sælger skade, er sælger ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelse, begået af sælger. Sælger har ingen ansvar for skader på løsøre eller fast ejendom.
Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset.