Mangler og reklamationer

Ved levering skal køber undersøge de solgte varer og evt. reklamationer må være Jysk Metalteknik ApS i hænde inden 8 dage efter varens modtagelse.

Varer tages kun retur i ubrudt emballage og efter forudgående aftale. Returfradrag andrager 20% af fakturabeløbet.

Produktinformation som billeder, specifikationer, beskrivelser o.lign. er vejledene og med forbehold for ændringer fra producenter og leverandører.

Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.
Sælger hæfter ikke over for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

Produktansvar:
Forvolder en leverance fra sælger skade, er sælger ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelse, begået af sælger. Sælger har ingen ansvar for skader på løsøre eller fast ejendom.
Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for drifttab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset.