Priser og betaling

Ved forudbetaling overføres beløbet til vores konto i Andelskassen midtvest.
reg. nr. 7788 konto 4005982 (husk at oplyse navn alt. ordre nr.)

Varene afsendes når vi har modtaget betalingen.

Alle priser er nettopriser oplyst i danske kroner excl. moms. Køber er forpligtiget til at acceptere ændringer i prisen, som følge af dokumenterede omkostninger for sælger som følge af valutakurser, told, råvarepriser, afgifter m.v. der vedrører den aftalte leverance.

Der tages forbehold for fejlindtastede priser.

Betalingen skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige Betalingsdato.